หลายสิบปีที่ผ่านมามนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมากมาย แต่ขณะเดียวกันก็ได้ปลดปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติ ผ่านการใช้พลังงาน ทำให้ปัจจุบันเริ่มมีการตระหนักถึงมลภาวะที่เกิดขึ้น เกิดเป็นแนวคิดการใช้พลังงานสีเขียวกันมากขึ้น และหนึ่งในนั้น คือ การสร้างบ้านประหยัดพลัง เพื่อลดมลพิษสู่ธรรมชาติ

ในบ้าน จึงได้รวบรวมเอา 12 แบบบ้านประหยัดพลังงาน ไอเดียบ้านสีเขียวเพื่ออนาคต มาให้เพื่อนๆ ได้ลองชมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไอเดียบ้านเหล่านี้ เป็นผลงานจาก DEDE HOME ลองไปชมการได้เลยครับ

 

บ้านดีดีรักษ์ดิน

1. บ้านดีดีรักษ์ดิน 1

บ้านประหยัดพลังงานชั้นเดียว ขนาดเล็ก 126 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 63.5 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 62.5 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 1.78 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง (ห้องนั่งเล่น+รับประทานอาหาร) ห้องนอน 2 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 1 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์ดิน 1 : bit.ly/2r0C9GY

 

2. บ้านดีดีรักษ์ดิน 2

บ้านประหยัดพลังงานชั้นเดียว ขนาดกลาง 171.5 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 89 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 82.5 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.02 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง (ห้องนั่งเล่น+รับประทานอาหาร) ห้องนอน 2 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 1 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์ดิน 2 : bit.ly/2rKvGx2

 

3. บ้านดีดีรักษ์ดิน 3

บ้านประหยัดพลังงานชั้นเดียว ขนาดใหญ่ 226 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 136 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 90 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.56 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง (ห้องนั่งเล่น+รับประทานอาหาร) ห้องนอน 3 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 1 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์ดิน 3 : bit.ly/2r4Lp7T

 

บ้านดีดีรักษ์น้ำ

4. บ้านดีดีรักษ์น้ำ 1

บ้านประหยัดพลังงานยกใต้ถุนสูงขนาดเล็ก 236.5 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 65 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 70.5 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยใต้ถุน 101 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.10 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนอน 2 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 1-2 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์น้ำ 1 : bit.ly/2sRXe2O

5. บ้านดีดีรักษ์น้ำ 2

บ้านประหยัดพลังงานยกใต้ถุนสูงขนาดกลาง 291 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 92.5 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 70 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยใต้ถุน 128.5 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.56 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนอน 2 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง มีส่วนซักล้าง มีพื้นที่เตรียมอาหาร ที่จอดรถ 1-2 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์น้ำ 2 : bit.ly/2sRFAvW

 

6. บ้านดีดีรักษ์น้ำ 3

บ้านประหยัดพลังงานยกใต้ถุนสูงขนาดใหญ่ 365 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 156.5 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 115 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยใต้ถุน 93.5 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 3.49 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง มีส่วนซักล้าง มีพื้นที่เตรียมอาหาร ที่จอดรถ 2-4 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์น้ำ 3 : bit.ly/2r4yrHs

 

7. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 1

บ้านประหยัดพลังงาน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 215 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 127 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 88 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.60 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 1 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์ฟ้า 1 : bit.ly/2rTNgAF

 

8. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 2

บ้านประหยัดพลังงาน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 215 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 127 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 88 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.50 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 1 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์ฟ้า 2 : bit.ly/2v7DYUq

 

9. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 3

บ้านประหยัดพลังงาน 2 ชั้น ขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 281.5 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 161 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 120.5 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 3 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนอน 4 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 1-2 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์ฟ้า 3 : bit.ly/2s34Q67

10. บ้านดีดีรักษ์ฟ้า 4

บ้านประหยัดพลังงาน 2 ชั้น ขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 281.5 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 161 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 120.5 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.76 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 1 ห้อง ห้องนอน 4 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 1-2 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์ฟ้า 4 : bit.ly/2qVKDuL

 

บ้านดีดีรักษ์กัน

11. บ้านดีดีรักษ์กัน 1

ทาวน์เฮ้าส์ประหยัดพลังงาน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 194 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 107 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 87 ตร.ม.)

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 2 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 2 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์กัน 1 : bit.ly/2rKTrF0

 

12. บ้านดีดีรักษ์กัน 2

ทาวน์เฮ้าส์ประหยัดพลังงาน 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 280 ตร.ม. (พื้นที่ใช้สอยภายใน 193 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอยภายนอก 87 ตร.ม.) ค่าก่อสร้างราคาโดยประมาณ 2.1 ล้านบาท

พื้นที่ใช้งานประกอบไปด้วยโถงอเนกประสงค์ 2 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง มีส่วนซักล้าง ที่จอดรถ 2 คัน

ดาวน์โหลดแบบบ้านดีดีรักษ์กัน 2 : bit.ly/2sfqaFj

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแบบบ้านทั้ง 12 แบบนี้ มีแบบบ้านหลังไหนที่ถูกใจเพื่อนๆ กันบ้างไหมครับ หากเพื่อนๆ สนใจและต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปยังที่มาด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ที่มา : dede-home

เว็บไซต์ : dede.go.th

โทร : 02 223 0021

หรือดาวน์โหลดได้ที่ : arch.kmitl.ac.th

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?