ในปัจจุบัน ปัจหามลภาวะ จากมลพิษต่างๆ กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเรา ทั้งอากาศที่เราหายใจเข้าไป และอาหารที่เรารับประทาน ก็อาจจะปนเปื้อนไปด้วยสารพิษ ดังนั้น สิ่งที่เราทุกคนต้องหันมาช่วยกันคือการจัดการปัญหาขยะที่สร้างมลพิษ หนึ่งในวิธีที่น่าสนใจคือการนำมารีไซเคิล

นอกจากขยะแล้ว อาหาร ยังเป็นอีกปัจจัยที่เราต้องให้ความสำคัญ พืชผักที่เราซื้อตามท้องตลาดก็อาจจะปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ การปลูกพืชผักไว้รับประทานเองก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมเช่นกัน

วันนี้ ในบ้าน จึงมีไอเดียที่จะนำการจัดการปัญมลภาวะ และปัญหาสุขภาพทั้งสองที่กล่าวในข้างต้นมารวมกันด้วย 40 ไอเดีย “แปลงผักจากวัสดุเหลือใช้”  ที่สามารถสร้างเองได้ง่ายจากของเหลือใช้ นอกจากนี้เรายังมั่นใจได้ว่าผักที่เราปลูกเองนั่นปลอดสารพิษ และดีต่อสุขภาพ

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

 

39.

 

40.

 

ที่มา : Trang Vo

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?