สมัยนี้เรามักจะเห็นได้ว่า ลักษณะการทำงานของคนรุ่นใหม่นั้นมีความแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน หลายคนได้ปรับเปลี่ยนจากการนั่งทำงานในบริษัทออฟฟิศ...

สำหรับการก่อสร้างบ้านและอาคารแต่ละหลังนั้น ล้วนแต่มีอายุการใช้งาน และเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว...

การถ่ายรูปในโอกาสพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญา งานแต่งงาน...

จากตัวเลขทางสถิติจะพบว่า ครอบครัวที่มีปัญหาหย่าร้างส่วนมากจะมีปัญหาทางด้านการเงินเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนแต่งกระเป๋าใครกระเป๋ามัน...

ปกติแล้วการซื้อบ้านจากหมู่บ้านจัดสรร จะไม่ยุ่งสำหรับผู้ซื้อ เนื่องจากฃแค่ไปติดต่อจองซื้อบ้าน...

สังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากสัดส่วนประชากรวัยทำงานและวัยเด็กลดลง รวมไปถึงอัตราการเกิดและการตายที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง...

โอกาสดีสำหรับผู้สูงอายุ การเคหะแห่งประเทศไทยมีนโยบายวางแผนเพื่อเตรียมตัวปล่อยโครงการ บ้านผู้สูงอายุ...

มีสิ่งของหลายอย่างในบ้านเราที่เราคิดว่าจะได้ใช้มันเป็นประจำ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลย หนำซ้ำ...

เทรนด์รักสุขภาพได้กลายมาเป็นกระแสหนึ่งของสังคมไทย หลายๆ คนจึงเริ่มที่จะหันมาปลูกผักออร์แกนิค...

สิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยและถูกทิ้งร้างไว้เป็นเวลานาน มักจะถูกธรรมชาติกลืนกินไปโดยปริยาย ถึงแม้ว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม...

ผู้อยู่อาศัยและบ้าน เป็นสองสิ่งที่เคียงคู่กัน และต่างเกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ได้...

แบบบ้านไม่เกินล้าน

บ้านนี้ที่เป็นจริง

เรื่องบ้านน่ารู้