สมัยก่อนในต่างประเทศแถบตะวันตก กลางทุ่งนามักจะมีโรงนา สำหรับพักพวกข้าว...