การออกแบบและตกแต่ง บ้านสไตล์โคโลเนียล เป็นศิลปะแบบตะวันตกที่เข้ามามีอิทธพลในการออกแบบตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่...

บ้านน็อคดาวน์ เป็นบ้านโครงสร้างเหล็กน้ำหนักเบาที่สามารถขนย้าย และประกอบก่อสร้างได้อย่างสะดวกรวดเร็ว...

บ้านทรงไทยประยุกต์ เป็นบ้านที่ออกแบบด้วยลักษณะพื้นฐานจากบ้านทรงไทยแบบดั้งเดิม แต่ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้วัสดุและผสมผสานการออกแบบสมัยใหม่...

บ้านสไตล์โมเดิร์น เป็นบ้านที่ถูกออกแบบด้วยนูปทรงที่ทันสมัย โครงสร้างตัวบ้านใช้วัสดุสมัยใหม่จึงมีความแข็งแรงคงทน...

สถาปัตยกรรมรูปแบบโคโลเนียล เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก ซึ่งได้มีการปรับรูปแบบสู่ลักษณะที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ตามสภาพอากาศในแต่ละท้องถิ่น...