หากคุณเป็นคนชอบบ้านน่ารักๆ บ้านคอจเทจ น่าจะเป็นบ้านสไตล์ที่ตอบโจทย์ ด้วยลักษณะเป็นบ้านหลังน้อย...

ขึ้นชื่อว่า บ้านสวน ก็ต้องตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รอบล้อมไปด้วยดอกไม้ใบหญ้า ทุ่งสีเขียว...