JET FLOW (Jet Engine Technology)

เทคโนโลยีการกระจายอากาศหรือ “Jet Flow” เป็นการออกแบบช่องลมด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาโดยการใช้หลักการเช่นเดียวกับเครื่องบินเจ็ท กระจายความเย็นได้อย่างทั่วบริเวณห้องได้เร็วขึ้น แม้ว่าจะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่และที่สำคัญเครื่องปรับอากาศจะไม่กินกระแสไฟมาก

Jet Flow เป็นหนึ่งใน Feature การทำงานที่ดีที่สุดที่ติดมากับเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ทุกตัว จากการทดสอบพบว่าการทำงานของ Jet Flow นั้นสามารถส่งลมได้ไกลมากที่สุด 15-17 เมตร จึงทำให้อากาศภายในห้องเย็นขึ้นอย่างรวดเร็ว

ซึ่งเทคโนโลยีนี้แท้จริงแล้วมาจากการอัดอากาศและระเบิดไอพ่นของเครื่องบินเจ็ทที่ทำให้เครื่องบินสามารถทะยานไปในอากาศได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

 

โดยเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ที่มีเทคโนโลยี Jet Flow มีรุ่นที่โดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่ รุ่น ZSXS (FUYU Series) และ YVS & YXS (AKI & YUKI Series) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ZSXS (FUYU Series)

 

รุ่น ZSXS

 

Operation Mode

 • Heating Operation สามารถทำงานโดยใช้โหมดทำความร้อนได้
 • Cooling Operation สามารถทำงานโดยใช้โหมดทำความเย็นได้

ECO Operation System

 • Motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในห้องพร้อมปรับอุณหภูมิระดับพัดลมและโหมดการทำงานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
 • Economy Operation ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิภายในห้องไม่ให้เย็นหรือร้อนจนเกินไป เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมากที่สุด
 • Auto Off เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจไม่พบความเคลื่อนไหวภายใน 1 ชั่วโมง เครื่องจะเข้าสู่โหมด Stand by และเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้งเมื่อผู้ใช้งานเดินกลับเข้ามาในห้องและหากเครื่องไม่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ชั่วโมง (สามารถตั้งค่าได้) เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

AIR DISTRIBUTION SYSTEM

 • มีฟังก์ชั่นที่โดดเด่น คือ Jet flow การออกแบบช่องลมโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องบินเจ็ท ทำให้ส่งลมเย็นได้ไกลสูงสุด 17 เมตร (ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องปรับอากาศ)
 • Hi Power การใช้งานโหมดพลังสูง เร่งความเร็วให้ห้องเย็นตามที่กำหนดภายในเวลา 15 นาที
 • 3D Auto ฟังก์ชั่นกระจายลมอัตโนมัติแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ ส่งลมเย็นกระจายให้อุณหภูมิเย็นเท่ากันทั่วทั้งห้อง

 

FILTER

 • Allergen Clear Filter แผ่นฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติทำลายเชื้อโรคและก่อต้านสารก่อภูมิแพ้
 • Nano Air filter กรองฝุ่น PM 2.5 ควันพิษ ก๊าซพิษ กำจัดกลิ่น ป้องกันแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส ตามมาตรฐาน RoHs

 

AIR PURIFICATION SYSTEM

 • Self Clean Operation จะทำงานหลังจากปิดเครื่องปรับอากาศโดยพัดลมมอเตอร์ในคอยล์เย็นจะเป่าเบา ๆ เพื่อช่วยไล่ความชื้นในคอยล์เย็น ยับยั้งกลิ่นอับและการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดย Self Clean Operation จะทำงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อทำงานครบตามกำหนดเครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ
 • Allergen Clear Operation ฟังก์ชั่นดักจับสารก่อภูมิแพ้บนแผ่นฟอกอากาศและใช้การทำงานแบบ Heating Operation สลับกับ Cooling Operation เพื่อทำลายสารก่อภูมิแพ้เป็นเวลา 90 นาที หลังจากทำงานครบตามกำหนดเวลาแล้ว เครื่องจะปิดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ

YXS (AKI Series)

รุ่น YXS

 

AIR DISTRIBUTION SYSTEM

 • มีฟังก์ชั่นที่โดดเด่น คือ Jet flow การออกแบบช่องลมโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องบินเจ็ท ทำให้ส่งลมเย็นได้ไกลสูงสุด 17 เมตร (ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องปรับอากาศ)
 • Hi Power การใช้งานโหมดพลังสูง เร่งความเร็วให้ห้องเย็นตามที่กำหนดภายในเวลา 15 นาที
 • 3D Auto ฟังก์ชั่นกระจายลมอัตโนมัติแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ ส่งลมเย็นกระจายให้อุณหภูมิเย็นเท่ากันทั่วทั้งห้อง

 

FILTER

 • Anti Allergy & Activated Carbon Filter แผ่นฟอกอากาศที่ผสาน 2 พลังทำให้อากาศสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยคุณสมบัติกำจัดสารก่อภูมิแพ้ตลอดจนดูดซับก๊าซอันตรายและฝุ่นละอองในอากาศ
 • Nano Air filter กรองฝุ่น PM 2.5 ควันพิษ ก๊าซพิษ กำจัดกลิ่น ป้องกันแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส ตามมาตรฐาน RoHs

 

AIR PURIFICATION SYSTEM

 • 24 Hour ION ช่วยปล่อยไอออนลบ ให้อากาศสดชื่น บริสุทธิ์เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
 • Self Clean Operation จะทำงานหลังจากปิดเครื่องปรับอากาศโดยพัดลมมอเตอร์ในคอยล์เย็นจะเป่าเบา ๆ เพื่อช่วยไล่ความชื้นในคอยล์เย็น ยับยั้งกลิ่นอับและการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดย Self Clean Operation จะทำงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อทำงานครบตามกำหนดเครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ

YVS  (YUKI Series)

 

รุ่น YVS 

AIR DISTRIBUTION SYSTEM

 • มีฟังก์ชั่นที่โดดเด่น คือ Jet flow การออกแบบช่องลมโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องบินเจ็ท ทำให้ส่งลมเย็นได้ไกลสูงสุด 17 เมตร (ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องปรับอากาศ)
 • Hi Power การใช้งานโหมดพลังสูง เร่งความเร็วให้ห้องเย็นตามที่กำหนดภายในเวลา 15 นาที
 • 3D Auto ฟังก์ชั่นกระจายลมอัตโนมัติแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ ส่งลมเย็นกระจายให้อุณหภูมิเย็นเท่ากันทั่วทั้งห้อง

 

FILTER

 • Anti Allergy & Activated Carbon Filter แผ่นฟอกอากาศที่ผสาน 2 พลังทำให้อากาศสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยคุณสมบัติกำจัดสารก่อภูมิแพ้ตลอดจนดูดซับก๊าซอันตรายและฝุ่นละอองในอากาศ
 • Nano Air filter กรองฝุ่น PM 2.5 ควันพิษ ก๊าซพิษ กำจัดกลิ่น ป้องกันแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส ตามมาตรฐาน RoHs

 

AIR PURIFICATION SYSTEM

 • 24 Hour ION ช่วยปล่อยไอออนลบ ให้อากาศสดชื่น บริสุทธิ์เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
 • Self Clean Operation จะทำงานหลังจากปิดเครื่องปรับอากาศโดยพัดลมมอเตอร์ในคอยล์เย็นจะเป่าเบา ๆ เพื่อช่วยไล่ความชื้นในคอยล์เย็น ยับยั้งกลิ่นอับและการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดย Self Clean Operation จะทำงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อทำงานครบตามกำหนดเครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ

.

 

ติดตามรายเอียดที่น่าสนใจทาง Facebook : Mitsubishi Heavy Duty Thailand

ติดตามรายเอียดที่น่าสนใจทาง Website : www.mitsuheavythai.com

ติดต่อศูนย์บริการทาง Line Official Account : @mitsuheavydutyth

เบอร์โทรศัพท์ : 02 378 9999

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?