ชมภาพ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ” ในสนามม้านางเลิ้ง พื้นที่ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 ทาง สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่เผยแพร่วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่า และน้ำ ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวน

การออกแบบก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ตั้งอยู่พื้นที่ของสนามม้านางเลิ้งเดิม ครอบคลุมพื้นที่ 279 ไร่ โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ พ.ศ.2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2567

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยาน

.

 

การออกแบบสระน้ำภายในอุทยาน ได้ถูกออกแบบให้เป็นรูปเลข ๙

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้น คล้ายคลึงป่าธรรมชาติ ปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์ เช่น การปลูกพืชกรองฝุ่น การปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงา ต้นไม้ประจำจังหวัด ไม้หายาก และพืชบำบัดน้ำ

 

ทั้งยังเป็นการสร้างระบบนิเวศที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากจะให้ความรู้หลากมิติ ที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติอีกด้วย

.

.

.

.

.

.

.

.

 

ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จะมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมมากมาย ทั้งพื้นที่ออกกำลังกาย เส้นทางปั่นจักรยาน รวมไปถึงลานกิจกรรมกลางแจ้ง

.

.

.

.

 

ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ลานจอดรถ และส่วนอำนวยความสะดวก มีการใช้พลังงานทดแทนจาก Floating Solar Cell รวมถึงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย

.

.

 

นอกจากนี้ สระน้ำภายในอุทยานยังเป็นพื้นที่แก้มลิงแห่งใหม่ ซึ่งสามารถรองรับน้ำเพื่อลดปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย

 

ภาพเปรียบเทียบระหว่างภาพจำลองลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ กับภาพจริงที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง

.

 

ชมวิดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ที่มา: royaloffice

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?