2016 auspicious time (1)

ในการจะซื้อบ้านใหม่สักหลัง หรือจะเปิดกิจการส่วนตัว สิ่งที่พลาดจะคิดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือฤกษ์ยามที่ดี ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา ซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของกิจการให้ประสบแต่ความรุ่งเรืองและโชคดี

และช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่กันแล้ว สำหรับใครที่กำลังวางแผนซื้อบ้านใหม่ เปิดกิจการ ย้ายเข้าหอพัก คอนโด อพาร์ทเมนต์ คราวนี้ ในบ้าน จะพาไปดู ฤกษ์ดีสำหรับขึ้นบ้านใหม่ปี 2559 โดย อ.วาทิต สิรปวเรศ นักพยากรณ์ จาก Deedaily.com กันครับ

2016 auspicious time (2)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนมกราคม

•  วันพุธ 6 วันอำมฤคโชค คือวันที่ทำสิ่งมงคลจะโชคดี หมายถึง ความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน
•  วันพุธที่ 20 วันธงชัย คือวันแห่งชัยชนะ หมายถึง ความสำเร็จที่ได้ตามปรารถนาอย่างเกินคาดหมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์

•  วันพุธที่ 3 วันธงชัย เป็นวันแห่งชัยชนะ หมายถึง ความสำเร็จที่ได้ตามความปรารถนาอย่างเกินความคาดหมาย
•  วันศุกร์ที่ 5 วันมงคล เป็นวันแห่งความเจริญ หมายถึง ความรุ่งเรืองที่จะได้รับในการประกอบกิจการ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคล
•  วันพุธที่ 17 วันสิทธิโชค เป็นวันแห่งความสุขความเจริญ ความสำเร็จตามปรารถนา หมายถึง มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่ได้รับตามความปรารถนา และเป็นวันชัยโชค หมยถึง ความโชคดีนำมาถึงสิ่งที่ตั้งใจทำจะได้รับชัยชนะ
•  วันศุกร์ที่ 19 เป็นวันดี เหมาะในการทำการมงคลใดๆ  ทำสิ่งใดก็จะสะดวกรวดเร็ว ปราศจากปัญหา ไร้อุปสรรคตลอด
•  วันจันทร์ 22 เป็นวันปลอดสิ่งที่ไม่ดี เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเป็นศิริสวัสดิมงคล
•  วันพุธที่ 24 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน
•  วันศุกร์ที่ 26 เป็นวันดีไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรค ทำสิ่งมงคลใดๆ จะราบรื่นไม่มีติดขัด จะได้รับความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
•  วันจันทร์ที่ 29 เป็นวันปลอดสิ่งที่ไม่ดี เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มีความเป็นศิริสวัสดิมงคลอย่างยิ่งยวด

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนมีนาคม

•  วันศุกร์ที่ 4 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการ
•  วันจันทร์ 7 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใดๆ อันเป็นมงคล
•  วันศุกร์ที่ 11 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการ
•  วันจันทร์ 14 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใดๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรือง
•  วันศุกร์ที่ 18 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่ต้องการ
•  วันจันทร์ 21 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใดๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรือง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนเมษายน

•  วันจันทร์ที่ 4 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใดๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองฟูฟ่อง
•  วันจันทร์ที่ 11 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง
•  วันจันทร์ที่ 18 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพุธที่ 20 เป็นวันมงคล หมายถึง เป็นวันที่ริเริ่มทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง
•  วันพุธที่ 27 วันราชาโชค หมายถึง ความสำเร็จอย่างแน่นอน ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง มีความโชคดีกับสิ่งที่อันเป็นมงคลในการประกอบกิจพิธีการใดๆ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนพฤษภาคม

•  วันพุธที่ 4 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันพุธ 11 วันราชาโชค หมายถึง มีความสำเร็จอย่างแน่นอน จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีความโชคดีกับสิ่งที่อันเป็นมงคลในการประกอบกิจพิธีการต่างๆ
•  วันพฤหัสบดีที่ 12 วันมหาสิทธิโชคหมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพุธที่ 18 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันพฤหัสบดีที่ 19 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันจันทร์ที่ 23 วันอำมฤคโชค คือ วันที่ทำสิ่งมงคลจะโชคดี หมายถึง ความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนมิถุนายน

•  วันพุธที่ 1 วันรุ่งเรือง คือ วันนี้ถ้าทำสิ่งเป็นมงคล จะได้รับความเจริญสูงสุดไม่มีตกต่ำ
•  วันพฤหัสบดีที่ 2 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 8 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพุธที่ 15 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เหมาะในการทำสิ่งเป็นมงคลต่างๆ ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพฤหัสบดีที่ 23 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใดๆ อันเป็นมงคล
•  วันพุธที่ 29 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง
•  วันพฤหัสบดีที่ 30 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนกรกฎาคม

•  วันพุธที่ 6 วันอธิบดี อำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใดๆ อันเป็นมงคล
•  วันจันทร์ที่ 11 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันจันทร์ 18 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 20 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันพฤหัสบดี  21 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพฤหัสบดีที่ 28 วันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนสิงหาคม

•  วันจันทร์ที่ 1 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 3 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันจันทร์ที่ 15 มหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพฤหัสบดีที่ 18 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพฤหัสบดีที่ 25 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนกันยายน

•  วันพฤหัสบดีที่ 1 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 14 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันจันทร์ที่ 19 อำมฤคโชค ชัยโชค คือ โชคดีตลอดกาลไม่มีการดับสูญ เป็นความสำเร็จที่เจริญถาวร มีความโชคดี และการได้รับชัยชนะกับสิ่งต่างๆ
•  วันพุธที่ 28 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนตุลาคม

•  วันจันทร์ที่ 10 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 12 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันพฤหัสบดีที่ 20 วันอำมฤคโชค ชัยโชค คือ โชคดีตลอดกาลไม่มีการดับสูญ เป็นความสำเร็จที่เจริญถาวร มีความโชคดี และการได้รับชัยชนะกับสิ่งต่างๆ
•  วันพุธที่ 26 วันสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง
•  วันพฤหัสบดีที่ 27 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนพฤศจิกายน

•  วันพฤหัสบดีที่ 3 วันอำมฤคโชค ชัยโชค คือ โชคดีตลอดกาลไม่มีการดับสูญ เป็นความสำเร็จที่เจริญถาวร มีความโชคดี และการได้รับชัยชนะกับสิ่งต่างๆ
•  วันพุธที่ 9 วันสิทธิโชค ชัยโชค เป็นวันที่เหมาะกับกระทำสิ่งใดๆ ที่เป็นมงคล จะได้รับความสุข ความเจริญ ความสำเร็จสมปรารถนา ได้รับชัยชนะและมีโชคลาภอย่างเกินความคาดหมาย
•  วันพฤหัสบดีที่ 10 เป็นวันฟูเฟื่องเรืองรุ่ง เหมาะในการทำสิ่งที่เป็นงานมงคล ได้รับความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง
•  วันจันทร์ที่ 14 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง จะได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 16 วันอำมฤคโชค เป็นวันโชคดี หมายถึงความดีที่ไม่เสื่อมสลาย ได้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืน เหมาะในการทำสิ่งใดๆ อันเป็นมงคล
•  วันจันทร์ที่ 21 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันจันทร์ 28 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 30 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559 เดือนธันวาคม

•  วันพฤหัสบดีที่ 1 วันเฟื่องฟู เป็นวันที่เหมาะกับการทำการใดๆ อันเป็นสิ่งมงคล ชีวิตจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง
•  วันพฤหัสบดีที่ 8 เป็นวันสิทธิโชค หมายถึง ทำสิ่งมงคลในวันนี้จะได้รับความสุขความเจริญ มีความสำเร็จสมปรารถนาตามสิ่งที่คาดหวัง
•  วันจันทร์ที่ 12 เป็นวันปลอดโปร่ง ปราศจากสิ่งที่ไม่ดี เป็นวันที่เหมาะกับการทำสิ่งเป็นมงคล จะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ได้รับความสำเร็จสมตามปรารถนา
•  วันพุธที่ 14 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย
•  วันจันทร์ที่ 26 วันมหาสิทธิโชค หมายถึง ความสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ ความเจริญถึงที่สุด เหมาะกับการประกอบสิ่งอันเป็นมงคลอย่างยิ่งเหนือความคาดหมาย
•  วันพุธที่ 28 วันอธิบดี หมายถึง ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เหมาะกับการทำสิ่งที่เป็นมงคลจะสำเร็จตามปรารถนาเกินความคาดหมาย

ที่มา : Deedaily

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?

พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน ไอเดียการออกแบบ DIY รวมไปถึงเมนูอาหารที่น่าทาน อย่าลืมติดตามกันนะครับ