การเป็นเจ้าของบ้านสักหลังนั้น เป็นความฝัน และความคาดหวังของใครหลายๆ คน แต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าใดนักกับการเป็นของบ้าน เพราะปัจจุบันการสร้างบ้านจะใช้เงินจำนวนมากตั้งแต่หลายแสนบาท ไปจนถึงหลายล้านบาท จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องมองหาบริษัทหรือผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อสูงมาสร้างบ้านจากเงินเก็บทั้งชีงิตของเรา

วันนี้ ในบ้าน จะพาเพื่อนๆ ไปชมผลงานจาก TAWEECHAI PERFECT BUILDER ศูนย์รับสร้างบ้านทวีชัย ผู้มีประสบการณ์สร้างบ้านมาอย่างยาวนาน และผลงานที่เราจะพาไปชมเป็น 30 ไอเดีย “แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น – ร่วมสมัย” ลองไปชมกันได้เลยครับ

 

1. แบบบ้าน TCP-101

 จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 2 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 16.00 * 15.00 ม.

 

 

2. แบบบ้าน TCP-102

 จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 2 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 15.00 * 16.00 ม.

 

3. แบบบ้าน TCP-103

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 14.00 * 20.00 ม.

 

4. แบบบ้าน TCP-104

 จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 15.00 * 15.00 ม.

 

5. แบบบ้าน TCP-105

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 18.00 * 14.00 ม.

 

6. แบบบ้าน TCP-106

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 2 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 16.00 * 16.00 ม.

 

7. แบบบ้าน TCP-107

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 17.00 * 14.00 ม.

 

8. แบบบ้าน TCP-108

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 16.00 * 15.00 ม.

 

9. แบบบ้าน TCP-109

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 14.00 * 18.00 ม.

 

10. แบบบ้าน TCP-110

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 2 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 15.00 * 15.00 ม.

 

11. แบบบ้าน TCP-111

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 2 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 17.00 * 17.00 ม.

 

12. แบบบ้าน TCP-112

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 4 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 19.00 * 15.00 ม.

 

13. แบบบ้าน TCP-113

จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 2 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 2 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 17.00 * 15.00 ม.

 

14. แบบบ้าน TCP-114

 จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 17.00 * 18.00 ม.

 

15. แบบบ้าน TCP-115

 จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 19.00 * 17.00 ม.

 

16. แบบบ้าน TCP-116

 จำนวนชั้น : 1 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 30.00 * 18.00 ม.

 

17. แบบบ้าน TCP-201

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 17.00 * 14.00 ม.

 

18. แบบบ้าน TCP-202

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 4 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 14.00 * 16.00 ม.

 

19. แบบบ้าน TCP-203

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 14.00 * 15.00 ม.

 

20. แบบบ้าน TCP-204

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 5 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 16.00 * 14.00 ม.

 

21. แบบบ้าน TCP-205

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 4 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 14.00 * 17.00 ม.

 

22. แบบบ้าน TCP-206

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 4 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 15.00 * 14.00 ม.

 

23. แบบบ้าน TCP-207

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 5 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 14.00 * 18.00 ม.

 

24. แบบบ้าน TCP-208

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 5 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 4 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 16.00 * 17.00 ม.

 

25. แบบบ้าน TCP-209

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 4 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 14.00 * 16.00 ม.

26. แบบบ้าน TCP-210

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 4 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 15.00 * 15.00 ม.

 

27. แบบบ้าน TCP-211

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 5 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 17.00 * 14.00 ม.

 

28. แบบบ้าน TCP-212

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 13.00 * 20.00 ม.

 

29. แบบบ้าน TCP-213

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 3 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 24.00 * 15.00 ม.

 

30. แบบบ้าน TCP-214

 จำนวนชั้น : 2 ชั้น
 จำนวนห้องนอน : 5 ห้องนอน
 จำนวนห้องน้ำ : 3 ห้องน้ำ
 ขนาดที่ดินขั้นต่ำ : 18.00 * 16.00 ม.

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ “แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น – ร่วมสมัย” ทั้ง 30 หลัง เป็นผลงานบ้านที่สวยงามน่าอยู่ไม่น้อยเลย หากเพื่อนๆ คนไหนสนใจอย่างจะมีบ้านเช่นนี้ ก็สามารถตอดก่อไปยัวจอวหมูผู้ติดต่อได้เลยครับ

ที่มา : taweechai

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?