สินทรัพย์ค้ำประกัน คือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ผู้กู้นำมาใช้ค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้แก่ผู้ให้กู้ ส่วนมากมักจะเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินจำพวกสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ โดยสินเชื่อประเภทนี้ เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และมักเป็นสินเชื่อระยะยาว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติร่างหลักการกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุกิจ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในส่วนของทรัพยากรชุมชน โดยจะส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อการออมและการสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจ

 

ด้วยมติดังกล่าว จึงทำให้การนำไม้มูลค่าสูงมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวม 58 ชนิด ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ จะมีต้นไม้ชนิดใดที่เข้าเกณฑ์บ้างนั้นเราไปชมกันได้เลยครับ

 

1. ต้นสัก

 

2. ต้นพยุง

 

3. ต้นชิงชัน

 

4. ต้นกระซิก

 

5. ต้นกระพี้เขาควาย

 

6. ต้นสาธร

 

7. ต้นแดง

 

8. ต้นประดู่ป่า

 

9. ต้นประดู่บ้านง

 

10. ต้นมะค่าโมง

 

11. ต้นมะค่าแต้

 

12. ต้นเคี่ยม

 

13. เคี่ยมคะนอง

 

14. ต้นเต็ง

 

15. ต้นรัง

 

16. ต้นพะยอม

 

17. ต้นตะเคียนทอง

 

18. ต้นตะเคียนหิน

 

19. ต้นตะเคียนชันตาแมว

 

20. ไม้สกุลยาง

 

21. ต้นสะเดา

 

22. ต้นสะเดาเทียม

 

23. ต้นตะกู

 

24. ต้นยมหิน

 

25. ต้นยมหอม

 

26. ต้นนางพญาเสือโคร่ง

 

27. ต้นนนทรี

 

28. ต้นสัตบรรณ

 

29. ต้นตีนเป็ดทะเล

 

30. ต้นพฤกษ์

 

31. ต้นปีป

 

32. ต้นตะแบกนา

 

33. ต้นเสลา

 

34. ต้นอินทนิลน้ำ

 

35. ต้นตะแบกเลือด

 

36. ต้นนากบุด

 

37. ไม้สกุลจำปี

 

38. ต้นแคนา

 

39. ต้นกัลปพฤกษ์

 

40. ต้นราชพฤกษ์

 

41. ต้นสุพรรณิการ์

 

42. ต้นเหลืองปรีดีนาธร

 

43. ต้นมะหาด

 

44. ต้นมะขามป้อม

 

45. ต้นหว้า

 

46. ต้นจามจุรี

 

47. ต้นพลับพลา

 

48. ต้นกันเกรา

 

49. ต้นกะทังใบใหญ่

 

50. ต้นหลุมพอ

 

51. ต้นกฤษณา

 

52. ไม้หอม

 

53. ต้นเทพทาโร

 

54. ต้นฝาง

 

55. ไผ่ทุกชนิด

 

56. ไม้สกุลมะม่วง

57. ไม้สกุลทุเรียน

 

58. ต้นมะขาม

 

ที่มา: onbnews

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?