สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาวเว็บ ในบ้าน คราวนี้เรามีข่าวดีสำหรับคนที่เป็นข้าราชการมาฝากเพื่อนๆ กัน เมื่อ ธอส. (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ได้ร่วมจับมือกับ กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) ส่งเสริมผลักดันให้สมาชิกกบข. มีบ้านเป็นของตัวเองภายใต้วงเงิน 500 ล้านบาท พร้อมสิทธิพิเศษดอกเบี้ยปีแรก 0% ต่อปี แถมยังฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ เปิดโอกาสให้ยื่นกู้และทำนิติกรรมได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

 

จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลยครับ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ทางธอส. ได้ร่วมมือกับกบข. (กองทุนบำเหน็จข้าราชการ) จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14” ภายใต้วงเกินกู้รวม 500 ล้านบาท

 

ปีที่ 1 ให้สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี

ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี

ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.75% ต่อปี

เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปี เท่ากับ 2.91% ต่อปีเท่านั้น

ส่วนปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.25% ต่อปี

กรณีกู้ชำระหนี้ หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ซึ่งปัจจุบัน MRR ธอส. เท่า 6.625% ต่อปี

 

คุณสมบัติ

เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น

 

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

– บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ

– ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

– สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

– อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

เอกสารทางการเงิน

– หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด (ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด)

– สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

– หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

 

เอกสารหลักประกัน

– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)

– สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)

– ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)

– หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)

– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

– สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

– ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

– แบบแปลนใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

– อื่นๆ (ถ้ามี)

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม : ghbank

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?

พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน ไอเดียการออกแบบ DIY รวมไปถึงเมนูอาหารที่น่าทาน อย่าลืมติดตามกันนะครับ