ไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่า บ้านใหม่ บ้านจัดสรร หรือบ้านทาวน์โฮม เมื่อทำการต่อเติมหรือรีโนเวทพื้นที่การใช้งาน อาจจะส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน เพราะอาจจะมีบางส่วนที่เราทำการต่อเติม ไปรบกวนพื้นที่เขตบ้านข้างๆ ส่งผลให้อาจเกิดการผิดใจ จนทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่ได้

วันนี้ ในบ้าน ก็จะพาชาวเว็บมาดูเรื่องน่ารู้ก่อนที่จะทำการต่อเติมบ้าน โดยจะเป็น กฎหมายระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ข้อที่ 50 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดการวางตัวบ้านให้ห่างจากเขตรั้วที่เจ้าของบ้านทุกคนพึงปฏิบัติ โดยจะแบ่งออกเป็นข้อสังเกตให้ชาวเว็บได้เข้าใจกันง่ายๆ ครับ

 

ข้อสังเกต 1

เกี่ยวกับผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศและช่องแสง

  • อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  • อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

 

ข้อสังเกต 2

ถ้าหากเป็นผนังทึบจะก่อสร้างห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

 

ข้อสังเกต 3

หากว่าอาคารนั้นก่อสร้างชิดขอบที่ดิน และมีความสูงตั้งแต่ 15-23 เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเสียก่อน และต้องทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร อีกด้วย

 

จุดประสงค์ของกฎหมายนี้มีไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างบ้านโดยอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างเป็นสุขและไม่กระทบกระทั่งกัน ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง รวมไปถึงป้องกันการประกอบกิจกรรมใกล้เขตรั้วที่อาจรบกวนคนอื่นได้ หากต้องการจะต่อเติมพื้นที่บ้าน ลองใส่ใจซักนิด เพื่อชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะครับ

ที่มา : Baanlaesuan

อ้างอิงจาก กฎกระทรวง ฉบับที่ 55(พ.ศ.2543) ข้อที่ 50 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

(3) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(4) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่ว่าจะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?

พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน ไอเดียการออกแบบ DIY รวมไปถึงเมนูอาหารที่น่าทาน อย่าลืมติดตามกันนะครับ