ธอส. ปล่อย 3 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยผู้มีรายได้น้อย-เจ้าหน้าที่รัฐ กู้ 1 ล้าน จ่ายเพียงเดือนละ 3,400 บาท

ธอส. เตรียมวงเงิน 70,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่าน 3 โครงการ ช่วยผู้มีรายได้น้อย-บุคลากรภาครัฐให้มีบ้านง่ายขึ้น กู้ 1 ล้าน จ่ายงวดแรกต่ำสุดเดือนละ 3,400 บาท โดยจะมีรายละเอียดข้อมูลอย่างไรบ้างนั้น วันนี้ ในบ้าน ก็จะพาเพื่อน ๆ มาข้อมูลกันครับ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยถึงการเดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ ให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้น

 

ซึ่งทาง ธอส. ได้เตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท อัดฉีด 3 โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก

อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี แถมพิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ประเภท รายละเอียดดังนี้

 

1. โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี

 

ใครกู้ได้บ้าง

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงินตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส.

 

กู้ได้เท่าไร

กู้ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด

 

ดอกเบี้ยคิดอย่างไร

  • ดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.65% ปีที่ 2 เท่ากับ 3% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65%
  • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.05% และปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% หรือเท่ากับ 4.15%
  • ดอกเบี้ยปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี

 

การผ่อนชำระ

กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

2. โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี

 

ใครกู้ได้บ้าง

ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

 

กู้ได้เท่าไร

ให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท

ดอกเบี้ยคิดอย่างไร

  • ดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%)
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2%
  • ดอกเบี้ยปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี

การผ่อนชำระ

กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

3. โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก 2564 อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี

 

ใครกู้ได้บ้าง

ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน

 

กู้ได้เท่าไร

ให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท

 

ดอกเบี้ยคิดอย่างไร

  • ดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15%
  • ดอกเบี้ยปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี

การผ่อนชำระ

กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี ! ค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th

ที่มา : ghbank .

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?