เช็ก “สีผังเมือง” ก่อนเลือกซื้อ “บ้าน” อยู่สบายใจ ไร้กังวล หายห่วงระยะยาว 

 

จะซื้อบ้านต้องเช็กดีๆ ไม่ว่าจะเป็นราคา ทำเลที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม เพื่อนบ้าน รวมไปถึงผังเมืองของจังหวัดนั้นๆ จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวหรือเจอปัญหาในภายหลัง

โดยเฉพาะเรื่องผังเมือง สำคัญมากนะ เพราะมันเป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถทำอะไรได้ หรือไม่ได้บ้างในพื้นที่บ้านของเรา

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า ในแต่ละจังหวัดของไทยจะมีการจัดสรรผังเมือง โดยแบ่งตามสี ซึ่งแต่ละสีมีความหมายของมัน ดูให้เป็น เพื่อผลประโยชน์ของเราเอง

เอาล่ะ เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผังเมืองมีสีอะไรบ้าง แต่ละสีหมายถึงอะไร

 

ที่ดินประเภทอยู่อาศัย

ยิ่งเข้มยิ่งแปลว่ามีปริมาณการอยู่อาศัยในพื้นที่หนาแน่น – รหัสกำกับคือตัว “ย.” ตั้งแต่ ย.1-ย.10

สีเหลือง – ความหนาแน่นของการอยู่อาศัยต่ำ กำกับด้วยรหัสตั้งแต่ ย.1–ย.4

ที่ดิน ย.1 สร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยว

ที่ดิน ย.2 เป็นต้นไป สร้างทาวน์เฮาส์ได้

ที่ดิน ย.3 เป็นต้นไปสามารถสร้างอาคารชุดขนาดเล็กและกลางได้

ที่ดิน ย.4 ให้ความสำคัญกับพื้นที่ชานเมืองที่อยู่ในเขตให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

สีส้ม – ความหนาแน่นของการอยู่อาศัยปานกลาง อยู่ในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน รหัสกำกับคือตั้งแต่ ย.5-ย.7 สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบ

ถ้าเป็นอาคารชุดที่มีเนื้อที่เกิน 10,000 ตารางเมตร จะต้องตั้งอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรืออยู่ในระยะ 500 เมตรจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

สีน้ำตาล – ความหนาแน่นของการอยู่อาศัยสูง รหัสกำกับคือ ย.8-ย.10 สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบ เนื่องจากที่ดินมีมูลค่าสูง โครงการที่อยู่อาศัยแนวตั้งต่างๆ จึงผุดกลางใจเมือง ทั้งคอนโดมิเนียม และเรสซิเดนส์

โดย ย.8 เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ย.9 จะเน้นที่บริเวณเมืองชั้นในและอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

ย.10 จะเป็นบริเวณของเมืองชั้นในซึ่งเป็นรอยต่อกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และอยู่ในเขตให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

สีแดง – จุดประสงค์หลักเพื่อการพาณิชย์ โดยสามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ และมีข้อจำกัดน้อยกว่าที่ดินสีอื่น รหัสกำกับมีตั้งแต่ พ.1-พ.5 แตกต่างกันไปตามลักษณะของทำเลที่ตั้ง

พ.1 – พ.2 เน้นการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน ที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชานเมือง

พ.3 มุ่งกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้อาศัยในพื้นที่เท่านั้น

พ.4 มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า บริการ และนันทนาการ รวมไปถึงการท่องเที่ยว

พ.5 ให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า บริการ นันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

สีม่วง – สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ขนาดเล็กได้ แต่ไม่สามารถสร้างอาคารสูงกับอาคารชุดขนาดใหญ่ได้ โดยที่ดิน รหัส อ.1-อ.3

อ.1 สำหรับการประกอบกิจการที่มีมลพิษน้อย อ.2 เน้นอุตสาหกรรมการผลิต

อ.3 กำหนดให้เป็นสีเม็ดมะปราง ใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าสำหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

สีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงสีเขียว – เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มุ่งสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและแหล่งเกษตรกรรม รหัสกำกับ ก.1 – ก.3

ก.1 มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำและมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย

ก.3 จะส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งทะเลด้วย

สีเขียว – เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร รหัส ก.4 – ก.5

ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทย

สีน้ำตาลอ่อน –  มักจะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในกระจุกตัวอยู่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ รหัสกำกับคือ ศ.1 – ศ.2

จุดประสงค์มุ่งอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมไปถึงกิจกรรมการพาณิชย์ การบริการ และการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

สีน้ำเงิน – เป็นที่ดินของรัฐ รหัส ส.

ใช้เพื่อเป็นสถาบันราชการ หรือการดำเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น ที่ดินของสถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน เป็นต้น

 

ที่มา ddproperty, smartfinn

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?