ทำอย่างไรดี? เมื่อต้องมาอยู่ในละแวกที่ “เพื่อนบ้าน” ชอบส่งเสียงดังรบกวน

A split screen showing an angry woman pounding on the wall to her neighbor

นับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีไม่น้อย หากเราได้อยู่อาศัยในสถานที่ที่มีเพื่อนบ้านที่น่ารัก มีความเกรงใจ และคิดถึงความสงบสุขของกันและกัน และเมื่อมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้ แต่ทว่าส่วนใหญ่แล้ว เราก็มักจะเจอกับปัญหา เพื่อนข้างบ้านที่ไม่เกรงใจกัน นำมาซึ่งความรำคาญและเลยเถิดไปสู่ความบาดหมาง

วันนี้ ในบ้าน ก็จะขอยกเอาเคสปัญหาจากทางเว็บไซต์ My Home เกี่ยวกับเรื่อง เพื่อนบ้านส่งเสียงดังไม่เกรงใจกัน มาเป็นกรณีตัวอย่าง ว่าเราควรจะทำอย่างไร และมีสิทธิพื้นฐานที่พอจะทำอะไรได้บ้าง ใครที่ต้องพบเจอกับเพื่อนบ้านที่คอยส่งเสียงรบกวนน่ารำคาญ ลองมาดูกันเป็นแนวทางได้เลยครับ

 

ทำอย่างไรดี? เมื่อต้องมาอยู่ในละแวกที่ “เพื่อนบ้าน” ชอบส่งเสียงดังรบกวน

A split screen showing an angry woman pounding on the wall to her neighbor

 

คำถามทางบ้าน : “บ้านของดิฉันเป็นทาวน์เฮ้าส์ ข้างบ้านมักจะชวนเพื่อนมาสังสรรค์ กินดื่ม และเปิดเพลง ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายเป็นประจำเกือบทุกวัน ซึ่งดิฉันเคยเตือนไปบ้างแล้ว และขอให้ลดเสียงลงเนื่องจากนอนไม่ได้เลย แต่เขาไม่สนใจ เหมือนยิ่งพูดยิ่งยุค่ะ ทำให้เกิดเป็นเรื่องบาดหมางและทะเลาะกัน จึงอยากทราบว่า ในทางกฎหมายดิฉันสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ?”

my home : “โดยปกติแล้ว ตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อนุญาตให้บุคคลสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย แต่หากการใช้สิทธิของตนนั้นมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ทำให้ผู้อื่นเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของเขา ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ต้องเสียหายนั้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และ 421)
ดังนั้น การที่ข้างบ้านของคุณ จงใจส่งเสียงดังรบกวน ก่อความเดือดร้อนรำคาญ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อสิทธิของคุณในการอยู่อาศัยในบ้านเรือนอย่างสงบ เมื่อคุณได้ว่ากล่าวตักเตือน แต่เขาก็ยังคงกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของคุณต่อไป เขาก็ย่อมต้องรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายให้คุณได้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยวิธีการที่เหมาะสม การกระทำละเมิดดังกล่าวเป็นความผิดในทางแพ่ง เมื่อคุณได้รับความเสียหาย ย่อมสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้ข้างบ้านงดเว้นการเปิดวิทยุเสียงดัง การก่อเสียงดังรบกวน ตลอดจนจ่ายค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความเสียหาย โดยจะต้องฟ้องร้องต่อศาลภายใน 1 ปีนับแต่รู้ถึงการละเมิด (คือรู้ถึงการส่งเสียงดังรบกวน) และรู้ตัวผู้กระทำละเมิด (กรณีนี้คือคนข้างบ้าน) แต่ต้องฟ้องร้องภายใน 10 ปีนับแต่เกิดเหตุละเมิด (วันเริ่มต้นก่อกวนโดยการส่งเสียงดังรบกวน) นะครับ

นอกจากนี้การที่ข้างบ้านส่งเสียงดังนี้ นอกจากจะเป็นการละเมิดในทางแพ่งแล้ว การกระทำดังกล่าวนี้ยังเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญา (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370) เนื่องจากเป็นการส่งเสียงดังอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นลักษณะความผิดลหุโทษด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ เพื่อดำเนินคดีทางอาญากับข้างบ้านได้อีกทาง นอกเหนือจากการฟ้องคดีแพ่งเพื่อให้งดส่งเสียงดัง ตามหลักในเรื่องละเมิดด้วยครับ”

 

เมื่อเรารู้ถึงสิทธิบุคคลทีเราสามารถดำเนินการได้แล้ว หากเราทำการเจรจาตกลงกับเพื่อนบ้านที่ชอบรบกวนเราไม่เป็นผลแล้ว เราก็สามารถที่จำดำเนินการตามกฎหมายเป็นขั้นเด็ดขาดได้ และอย่างลืมนะครับว่าเราก็จะต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคนอื่นๆ ด้วยเช่นกันนะครับ ^_^

ที่มา : myhome-mag

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?

พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน ไอเดียการออกแบบ DIY รวมไปถึงเมนูอาหารที่น่าทาน อย่าลืมติดตามกันนะครับ