อย่าหาทำกัน! แอบย้ายหมุดหลัดเขตที่ดิน มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 2 พันบาท

หมุดหลักเขตที่ดิน เป็นหลักที่เจ้าหน้าที่รัฐออกให้เพื่อเป็นการระบุขอบเขตของที่ดินผืนนั้นประกอบกับเอกสารโฉนดที่ดิน ซึ่งบางครั้งจะมีคนที่เคลื่อนย้ายหมุดเหล่านี้โดยอาจจะตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งการกระทำลักษณะนี้จะถือว่าผิดกฏหมาย

โดยสิ่งที่เจ้าของที่ดินทุกคนควรทราบ ประกอบไปด้วย

1. ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลีกฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีใบประกอบการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

2. ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่เท่าใด ตำยล อำเภออะไร?

3. เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่

4. สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

 

โดยทางเพจ ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า…

“หมุดที่ดิน บ่งบอกหลักเขตที่ดิน มันมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เพราะมันเป็นตัวที่จะทำเงินให้เมื่อเวลาจะขายที่ดิน หรือเป็นตัวแสดงเขตที่ดิน ทำให้แสดงว่าเรามีที่ดินมากหรือน้อย ก็อยู่ที่หมุดตัวนี้แหละ บางคนถึงได้แอบไปย้ายขยายอาณาเขตของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขี้โกงคนอื่นเค้า

หมุดที่ดิน คือสิ่งที่เจ้าพนักงานเค้าแสดงหลักเขตไว้ หากไปย้าย ทำลาย ดัดแปลง ถอดถอน มีโทษหนักถึงจำคุก ใครที่ไปโกงคนอื่นเค้า ระวังจะติดคุกนะครับ”

 

ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา 67 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ใด ห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทำลายดัดแปลง เคลื่อนย้ายถอดถอน หลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน

มาตรา 109 ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 67 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

 

ดังนั้น เพื่อน ๆ ที่เข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายหลักหมุดเขตที่ดินแบบนี้แล้ว ก็ไม่ควรจะย้ายเองโดยพละการนะครับ ซึ่งถ้าหากเกิดปัญหากับตัวหมุด หรือที่ดิน ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจะดีกว่า

ที่มา: ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?