แนะนำข้อมูล-เอกสารที่ต้องใช้ จองบ้านการเคหะแห่งชาติ เริ่มต้น 230,000 เปิดจอง 10 วัน

ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เรื่องบ้านของการเคหะแห่งชาติ ที่จะเปิดจองทั่วประเทศกว่า 244 โครงการ โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง 230,000 บาท ตามข่าวนี้นะครับ การเคหะแห่งชาติ เตรียมเปิดจองบ้านเริ่มต้น 230,000 วางเงินจองเพียง 1,000 บาท!!

วันนี้ทางในบ้านก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ เลยนำมาฝากกันนะครับ

 

ke2

เอกสารผู้กู้

– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเอื้ออาทร จำนวน 1 ชุด

– สำเนาใบเสร็จรับเงินมัดจำบ้านเอื้ออาทร จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของผู้กู้ จำนวน 3 ชุด สำหรับ ธอส. ( 2 ชุด สำหรับ ธ.ออมสิน)

– สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ทุกหน้า (ตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้าว่าง) จำนวน 1 ชุด (และถ่ายเฉพาะหน้าผู้กู้เพิ่มอีก 2 ชุด)

– หนังสือรับรองรายได้/สลิบเงินเดือนตัวจริง จำนวน 1 ชุด

– กรณีประกอบอาชีพอิสระให้ถ่ายรูปกิจการหรือธุรกิจที่ทำมา 3 รูป จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

 

ke

 

กรณีมีคู่สมรสอยู่ด้วยกัน

– สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของคู่สมรส จำนวน 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส จำนวน 1 ชุด

– ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

 

กรณีมีคู่สมรสแยกทางกัน

– ใบแจ้งความ กรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียนมีบุตรด้วยกันแต่ปัจจุบันแยกทางกัน จำนวน 1 ชุด

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ Call Center การเคหะแห่งชาติตามเบอร์โทร 1615 กด 2

ติดต่อกองลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2351-7777 ต่อ 16519, 16593, 16725 และ 16726  Email : crm@nha.co.th

ที่มา: udon-job

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?