รู้หรือไม่? ชาวบ้านสมัยก่อนไม่ได้อยู่ “บ้านเรือนไทย” เพราะเป็นของเจ้าขุนมูลนาย แล้วไพร่สามัญชนอยู่บ้านแบบไหน? ตามมาดูกันเลย…

อาจจะเป็นที่เข้าใจกันว่า บ้านของชาวสยามหรือคนไทยสมัยก่อนนั้น มีลักษณะเป็นบ้านไม้เรือนไทยที่มีจั่วสวยงาม

แต่ในความเป็นจริงแล้ว บ้านเรือนไทย นั้น ไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไปของคนสมัยก่อน แต่ผู้เป็นเจ้าของได้นั้นมีเพียงพวกเจ้าขุนมูลนายเท่านั้น และสำหรับไพร่สามัญชนหรือชาวบ้านทั่วไป หากสร้างเรือนไทยอยู่อาศัยเอง อาจต้องโทษหัวขาดได้เลยทีเดียว!

อันที่จริงแล้วคนไทยชาวสยามนั้นจะแบ่งเรือนออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน มีชื่อเรียกว่า เรือนเครื่องผูก และ เรือนเครื่องสับ โดยเรือนเครื่องผูกจะเป็นบ้านกะต๊อบไม้ไผ่สำหรับชาวบ้าน ไพร่ หรือสามัญชนทั่วไป ส่วนเรือนเครื่องสับนั้นจะเป็นของเจ้าขุนมูลนาย หรือก็คือสิ่งที่เรียกกันทุกวันนี้ว่า เรือนไทย นั่นเอง

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2

 

ลองมาดูลักษณะที่แตกต่างกันระหว่าง เรือนเครื่องผูก กับ เรือนเครื่องสับ กันครับ

เรือนเครื่องผูก

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b8%81

เรือนเครื่องผูก คือเรือนที่สร้างด้วยไม้ไผ่ล้วนๆ และโครงร่างใช้หวายหรือตอกผูกมัดกันทั้งสิ้น

หลังคามุงด้วยใบ้ไม้ประเภทกรอง (หญ้า) คา หรือมุงใบจาก ใบกระท่อม และใบไม้อื่น ๆ เรียกง่าย ๆ เข้าใจกันง่ายๆ ว่า กระท่อม หรือกระต๊อบ

เรือนเครื่องผูกคงมีมาก่อนเรือนเครื่องสับ เรื่องนี้ “เสฐียรโกเศศ” อธิบายไว้ในหนังสือเรื่อง “ปลูกเรือน” ว่า เพราะในภาษาไทยมีคำพูดติดปากอยู่คำหนึ่ง คือคำว่า “ตกฟาก” หมายถึงเวลาเด็กคลอดออกจากครรภ์มารดาลงมาสู่พ้นเรือนซึ่งเป็นฟากไม้ไผ่

ฟาก เป็นชื่อเรียกไม้ไผ่ผ่าสอง แล้วทุบให้แตกผ่าราบ ใช้ปูเป็นพื้นเรือนเครื่องผูกมาแต่ยุคแรกเริ่มดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ ฉะนั้นจึงมีคำว่า “ตกฟาก” เหลืออยู่ในภาษาปาก

นอกจากนั้นทรงหลังคาเรือนฝากระดานสมัยก่อนจะงอนอ่อนช้อย สะบัดขึ้นน้อยๆ แสดงว่าสร้างเลียนแบบเรือนเครื่องผูกที่ใช้ลำไม้ไผ่ ทั้งลำเป็นโครงหลังคา สันหลังคาจึงแอ่นและงอนอ่อนช้อย จึงเป็นร่องรอยว่าเรือนเครื่องผูกมีมาก่อนเรือนเครื่องสับ

 

เรือนเครื่องสับ

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9a

เรือนเครื่องสับ คือเรือนที่สร้างด้วยไม้จริง แม้จะมีไม้ไผ่เป็นเครื่องประกอบบ้าง ก็ยังคงเรียกเรือนเครื่องสับ

การประกอบเรือนแบบนี้ต้องใช้มีดขวานสับบากเข้าปาก เข้าเดือย เจาะตรึงหมุดตัวไม้ ไม่มีตะปู

เรือนเครื่องสับยังมีชื่อเรียกอื่นๆ ตามวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องกั้นฝา เช่น เรือนกั้นด้วยไม้ไผ่ผ่าเป็นซี่แล้วสานขัดกันเรียกเรือนฝาขัดแตะ หรือเรือนมีฝา

ถ้ากรุด้วยกระแชงอ่อนเรียกเรือนฝากระแชงอ่อน เรือนที่ปลูกสร้างด้วยไม้จริงล้วนๆ ใช้ไม้กระดานเป็นฝาเรียก เรือนฝากระดาน ซึ่งนับเป็นเรือนชั้นดีที่สุด

 

จะเห็นได้ว่าเรือนเครื่องสับหรือ บ้านเรือนไทย นั่น เป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงและมั่นคงกว่าเรือนเครื่องผูกของไพร่ทั่วไป ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางสังคมที่แตกต่างระหว่างพวกเจ้าขุนมูลนายและไพร่สามัญชนอย่างชัดเจน และหากไพร่สามัญชนทั่วไปแอบสร้างเรือนเครื่องสับอยู่เอง ก็อาจจะถูกต้องโทษหนัก สูงสุดคือประหารชีวิตเลยทีเดียว

ถึงแม้ว่าสมัยก่อนจะมีการแบ่งแยกประเภทที่อยู่ของเจ้านายกับไพร่อย่างชัดเจน แต่สมัยนี้ก็นับว่าโชคดีขึ้น เพราะไม่มีข้อบังคับเช่นนั้นอีกแล้ว นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านเรือนของคนไทยครับ

ที่มา : จากบทความ “ไพร่บ้านคนจนเมือง ไม่มีสิทธิ์อยู่เรือนไทย เพราะเป็นเรือนของเจ้าขุนมูลนาย ขี้ข้าอยู่เรือนไทยมีความผิด” โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?

พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน ไอเดียการออกแบบ DIY รวมไปถึงเมนูอาหารที่น่าทาน อย่าลืมติดตามกันนะครับ