เมื่อเราต้องการจะซื้อบ้านเป็นของตนเองและได้ตัดสินใจทำเรื่องกู้สินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ของธนาคารมักจะนำเสนอประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA : Mortgage Reducing Term Assurance มาเป็นทางเลือกให้กับเรา

โดยประกันประเภทนี้เน้นเรื่องของความคุ้มครองเป็นหลัก ไม่มีเงินจ่ายคืนเมื่อครบสัญญา ทำให้ค่าเบี้ยประกันชีวิตถูกที่สุดเมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่น ๆ เช่น สะสมทรัพย์ ตลอดชีพและบำนาญ วันนี้ ในบ้าน จึงมีข้อมูล “การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน” มาให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษาข้อมูลกันครับ

 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านมีกี่ประเภท

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านนี้แบ่งย่อยได้อีก 2 แบบด้วยกัน คือ

1. คุ้มครองแบบลดหลั่น (คุ้มครองลดลงตามยอดหนี้ที่คงเหลือ)

2. คุ้มครองแบบคงที่

 

เปรียบเทียบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน

ก่อนอื่นขอเปรียบเทียบให้เห็นก่อนว่าประกันทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านว่าควรจะเลือกแบบไหนดี

.

 

จากตารางข้างต้น กรณีผู้เอาประกันภัยจากไปก่อนวัยอันควรปีที่ 29 หากเลือกความคุ้มครองแบบลดหลั่น จะได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาท แต่หากเลือกความคุ้มครองแบบคงที่ จะได้รับความคุ้มครอง 2,000,000 บาท

ส่วนใน ปีที่ 30 หากจากไปก่อนวัยอันควร จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามยอดหนี้ เพราะผ่อนชำระหนี้หมดแล้วและสิ้นสุดความคุ้มครอง

 

 

แล้วตกลงจะเลือกแบบไหนดี ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเป็นหลัก โดยมีแนวคิดเพื่อไว้ใช้พิจารณา ซึ่งเป็นคำถามประกอบด้วย

1. รายได้หลักของครอบครัวมาจากเราใช่หรือไม่

2. กรณีหัวหน้าครอบครัวจากไปก่อนวัยอันควร สมาชิกภายในครอบครัวสามารถชำระหนี้แทนเราได้ทั้งหมด ใช่หรือไม่

3. ทุนประกันชีวิตที่มีอยู่ครอบคลุมตามมูลค่าหนี้ของบ้านใช่หรือไม่

ถ้าคำตอบ คือ “ใช่” ทั้ง 3 ข้อ อาจพิจารณาไม่เลือกทำประกันได้ แต่หากคำตอบ คือ “ไม่ใช่” ก็มาพิจารณาที่ ค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระ และความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต รวมทั้งคำนึงถึงความเสี่ยงสำหรับคนที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งเราได้กระจายความเสี่ยงนี้อย่างไร

การที่จะเลือกความคุ้มครองแบบลดหลั่น (คุ้มครองลดลงตามยอดหนี้ที่คงเหลือ) โดยจ่ายเบี้ยประกันน้อย หรือคุ้มครองแบบคงที่ 30 ปี โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงหน่อย เราสามารถพิจารณาเลือกแบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านได้ด้วยตัวเอง

ที่มา : ddproperty

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?