ห้องนั่งเล่น หรือ Living Room เป็นพื้นที่การใช้งานแบบส่วนรวมของสมาชิกในบ้าน โดยแต่ละบ้านจะมีแนวทางการใช้งานของห้องนั่งเล่นที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ใช้สำหรับการพักผ่อน บ้างก็ใช้รับรองแขก บ้างก็ใช้สำหรับการทำกิจกรรม และการใช้งานแต่ละแบบนั้น ก็มีรูปแบบการจัดวางที่เหมาะสม

ในบ้าน จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อ แนะนำแนวทางการจัดรูปแบบสำหรับ “ห้องนั่งเล่น” ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละแบบ สำหรับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆ ชาวเว็บได้ลองนำไปจัดตามรูปแบบเหล่านี้ให้เหมาะกับบ้าน และความต้องการของเพื่อนๆ ให้ดีที่สุด

การจัดวางแบบห้องสนทนา

การจัดรูปแบบห้องในลักษณะนี้จะจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบรูปสมมาตร โดยวางโต๊ะไว้เป็นศูนย์กลาง ล้อมด้วยเก้าอี้ที่หันหน้าเข้าหากัน เพื่อการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ

 

การจัดวางแบบพื้นที่ครอบครัว

การจัดวางห้องนั่งเล่นในรูปแบบนี้จะคล้ายกับการจัดวางแบบห้องสนทนา แต่จะเพิ่มเติมในส่วนของความบันเทิง เช่น โทรทัศน์เพื่อรับชมภาพยนต์ ซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดความสใจ

 

3. การจัดรูปแบบเอนกประสงค์

การจัดรูปแบบห้องนั่งเล่นในลักษณะนี้จะไม่มีรูปแบบตายตัว แต่จะเป็นไปตามความต้องการ และการใช้งานของคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการนั่งทำงาน หรือเพื่อความยันเทิง จึงไม่ควรนำเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งานมาจัดวางกับการจัดรูปแบบในลักษณะนี้

4. การจัดรูปแบบเพื่อการทำกิจกรรม

การจัดห้องนั่งเล่นในรูปแบบเพื่อการทำกิจกรรม จะเน้นที่การมีพื้นที่ใช้งานที่ค่อนข้างกว้าง โดยอาจจะแบ่งส่วนการทำกิจกรรมออกเป็นส่วนย่อยเล็กๆ ที่มีเก้าอี้ และโต๊ะเป็นชุดๆ ไป

ที่มา : frontdoor.furniturerow

Advertisement

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...!?